Pogoji uporabe

Splošno

Lastnik in upravljalec spletišča sies.si je podjetje SIES d.o.o., ulica Lavžnik 9, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija (v nadaljevanju upravljalec). Gradivo, vsebine in blagovne znamke upravljalca SIES so last podjetja SIES d.o.o. in njegovih dobaviteljev (v nadaljevanju proizvajalci). Upravljalec je od proizvajalcev pridobil vsa pooblastila za upravljanje z gradivom in vsebinami spletišča sies.siin njihovo uporabo. Spodaj navedeni pogoji veljajo za vse spletne strani spletišča sies.si in vse izdelke in storitve na spletišču sies.si.

Opozorilo
: Uporabnike prosimo, da pred uporabo spletnih strani na spletišču pozorno preberejo pogoje za uporabo spletišča. Z uporabo spletišča uporabnik potrjuje, da se strinja s pogoji za uporabo spletišča.
Če se uporabnik s pogoji za uporabo spletišča ne strinja, spletišča ne sme uporabljati.

Uporaba spletne strani

Upravljalec spletišča uporabnikom spletišča dovoljuje ogled gradiva in vsebin ter prenos slednjih na računalnik uporabnika izključno le za osebno in nekomercialno uporabo pod pogojem, da uporabnik na vseh morebitnih kopijah gradiva ohrani vsa obvestila in oznake o avtorskih pravicah in lastništvu iz izvirnega gradiva. Uporabnik gradiva in vsebin na tem spletišču ne sme spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati, ter jih drugače uporabiti v javen ali komercialen namen. Prepovedana je uporaba gradiva in vsebin tega spletišča na vsakem drugem spletišču ali omrežnem računalniškem okolju za kakršen koli namen. Gradiva in vsebine na tem spletišču so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah. Vsaka nepooblaščena uporaba katerega od gradiv ali vsebin tega spletišča pomeni kršenje zakonodaje o zaščiti avtorskih pravic in blagovnih znamk in druge zakonodaje. Kdor krši pogoje za uporabo spletišča, mu nemudoma preneha pravica do uporabe spletišča. Vse preneseno ali natisnjeno gradivo in vsebine mora takoj uničiti.

Preklic odgovornosti

GRADIVA IN VSEBINE (VKLJUČNO S PROGRAMSKO OPREMO) NA TEM SPLETIŠČU SO UPORABNIKU DANA V UPORABO "TAKA, KOT SO", BREZ ZAGOTOVIL, TUDI BREZ ZAGOTOVIL O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN ZA UPORABO V DOLOČEN NAMEN. JAMSTVO, DA VSEBINE NE KRŠIJO INTELEKTUALNE LASTNINE, NI ZAGOTOVLJENO. Obveznosti proizvajalca do njegovih izdelkov in prodajnih artiklov, ki so predstavljeni na spletišču, so določene izključno le s kupoprodajno pogodbo za te artikle med prodajalcem in kupcem. Na spletišču objavljene vsebine v nobenem primeru ne spremenijo kupoprodajnih pogojev, ki jih prodajalec in kupec skleneta ob prodaji. Upravljalec spletišča ne jamči za natančnost in popolnost gradiv in vsebin, programske opreme in na tem spletišču ponujenih storitev. Upravljalec ima pravico kadar koli in brez vnaprejšnjega opozorila spremeniti gradiva, vsebine in ponujene storitve ter izdelke, in njihove cene. Podatki o izdelkih in storitvah na tem spletišču so lahko zastareli. Upravljalec spletišča se ne obvezuje, da jih bo redno posodabljal. Informacije in podatki, objavljeni na tem spletišču, lahko veljajo za izdelke in storitve, ki v državi uporabnika spletišča niso na voljo. Veljavna zakonodaja preklica nekaterih jamstev morda en dovoljuje, zato ta preklic za vas morda ne velja.

Omejitev odgovornosti

UPRAVLJALEC, PROIZVAJALEC IN TRETJE OSEBE, OMENJENE NA TEM SPLETIŠČU, NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNE ZA ŠKODO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, IZGUBE PODATKOV IN PREKINITVE DOBAVE) KI BI NASTALA ZARADI UPORABE, NEZMOŽNOSTI UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE TEGA SPLETIŠČA IN S TEM SPLETIŠČEM POVEZANIH SPLETIŠČ, GRADIV, INFORMACIJ, PODATKOV IN/ALI STORITEV, VSEBOVANIH NA VSEH PREJ NAVEDENIH SPLETIŠČIH, ČETUDI UPORABA SLONI NA POGODBENEM ALI DOGOVORJENEM JAMSTVU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IN ČETUDI UPORABNIK, UPRAVLJALEC IN/ALI PROIZVAJALEC NISO ALI SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE. ČE UPORABNIK SPLETIŠČA Z UPORABO POVZROČI NAPAKE IN POŠKODBE STREŽNIŠKE STROJNE OPREME, POGRAMSKE KODE IN PODATKOV, KI JIH JE VSLED TEGA POTREBNO SERVISIRATI, POPRAVITI, ALI NAPAKE ODPRAVITI, JE TAK UPORABNIK MATERIALNO ODGOVOREN ZA NASTALO ŠKODO. OBREMENJEN BO ZA VSE STROŠKE ZA PONOVNO VZPOSTAVITEV STANJA PRED POVZROČITVIJO ŠKODE. VELJAVNA ZAKONODAJA V DOLOČENIH PRIMERIH NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO TE OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

Povezave na druga spletišča

Povezave na druga spletišča s tega spletišča so uporabnikom na voljo kot dodatna ugodnost. Uporabniki, ki uporabijo povezave s tega spletišča na druga spletišča, to spletišče zapustijo. Upravljalec tega spletišča ne pregleduje vseh s tega spletišča povezanih spletišč in spletnih strani, zato ni odgovoren za njihove vsebine. Upravljalec tega spletišča ne more odobriti uporabe, niti ne jamči za vsebine, programsko opremo na povezanih spletiščih, niti za učinke povezanih spletišč na uporabnika. Uporabniki prevzemajo polno odgovornost za uporabo drugih spletišč in spletnih strani preko povezave s tega spletišča.

Povezave z drugih na to spletišče

Z drugih spletišč je na to spletišče dovoljeno ustvariti povezavo, a je pri tem obvezno upoštevati veljavno zakonodajo in v nadaljevanju navedene pogoje:

  • povezava lahko vsebuje povezavo z vsebino spletne strani v predmetu, vendar te ne sme podvajati,
  • povezava ne sme ustvariti brskalnega ali omejenega okolja okoli vsebine spletne strani v predmetu,
  • povezava ne sme namigovati, da upravljalec ali proizvajalec podpira izvorno spletišče ali njegove izdelke,
  • povezava ne sme navajati neresničnega odnosa z upravljalcem in proizvajalcem,
  • povezava ne sme objavljati neresničnih informacij o proizvajalcu ali upravljalcu tega spletišča, ter njunih izdelkih ali storitvah,  
  • povezava brez pisne odobritve ne sme vsebovati logotipa proizvajlca ali upravljalca tega spletišča,
  • povezava ne sme vsebovati neokusnih, žaljivih ali spornih vsebin, lahko vsebuje le vsebine, ki so primerne vsem starostnim skupinam.

Napredne rešitve za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in hidroizolacije stavb.

Ulica Lavžnik 19

5290 Šempeter pri Gorici

SLOVENIJA

Email: info@sies.si

T: 059 375 150

F: 059 375 160

Spletna stran uporablja piškotke za vašo boljšo spletno izkušnjo. Dovilite piškotke?